Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου   

Ο προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου ιδρύθηκε επίσημα στις 20 Σεπτεμβρίου του 1925. Προϋπήρχε άτυπα από τις αρχές του προηγούμενου έτους (1924), με συντονιστικό όργανο τα άτομα εκείνα που συγκρότησαν μετέπειτα το πρώτο επίσημο Διοικητικό Συμβούλιο. Το συντονιστικό αυτό όργανο από το Φεβρουάριο του 1924 ασχολήθηκε με τα διαδικαστικά του υπό ίδρυση συλλόγου και συνέταξαν το ιδρυτικό του, το οποίο υπογράφτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1925.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του συλλόγου


Comments


Scroll to top