Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δημόσιες Υπηρεσίες
Δήμος Πάρου 21200-21222
Νάουσα 51220-51691
Μάρπησα 41214
Λέυκες 41617
Κώστος 29025
Αρχίλοχος 41173
Αγκαίρια 91283
Επαρχείο 24750
Βοήθεια στο Σπίτι 24862
Γραμμή Πολιτών Δήμου Πάρου 1562
ΔΕΠΑΠΑ-ΔΟΝΑ 22860
Δημοτική Αστυνομία 21022
Δημοτική Βιβλιοθήκη 28233
ΚΑΠΗ 24895
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 24912-24735
Τμήμα Συγκοινωνιών 28142
Τράπεζες
Αγροτική Παροικιά 22400-21847
Εθνική Παροικιά 21663-21298
Εθνική Νάουσα 51438
Εμπορική Παροικιά 21764-21066
Πειραιώς Παροικιά 21059-21164
Alpha Παροικιά 24810-24811
Alpha Νάουσα 53241-53242
Eurobank Παροικιά 23523
Πρώτες Ανάγκες
Αστυνομία 23333
Αστυνομικός Σταθμός Νάουσας 51202
Αστυνομικός Σταθμός Μάρπησας 41202
Λιμεναρχείο Πάρου 21240
Πυροσβεστική 51999-52199
Κέντρο Υγείας 22500-1-2
Ιατρικό Κέντρο 22477-22410-1
Ιατρείο Αγκαιριάς 91277-92009
Ιατρείο Κώστου 23730
Ιατρείο Λευκών 41728
Ιατρείο Μαρμάρων 41065
Ιατρείο Μάρπησσας 41205
Ιατρείο Νάουσας 51216
Κτηνιατρείο 21228
Αλκυονη Περίθαλψη Άγριων Ζώων 22931
Άλλες Υπηρεσίες
ΔΕΗ 22131
ΔΕΗ Βλάβες 21241
ΔΕΥΑΠ 25300-21670
ΔΟΥ Πάρου 24564-21238
Ειρηνοδικείο 21703
ΕΛΤΑ Μάρπησσας 41951
ΕΛΤΑ Νάουσας 51495
ΕΛΤΑ Παροικιάς 21236
ΙΚΑ 21339
Ο.Α. Αερολιμένας 91257
ΟΑΕΔ 23586
Ολυμπιακή Αεροπορία 21900-22511
ΟΤΕ 22135
ΟΤΕ Βλάβες 121
Υποθηκοφυλάκειο 21916

Scroll to top